23 February 2018

Młodzi u prezydenta Bytomia

Nasz projekt powołania młodzieżowej rady miasta Bytom nabiera tempa! Podczas spotkania z prezydentem miasta uzyskaliśmy gotowość współpracy i pomocy ze strony władz miejskich.

Wspólne konsultacje odbyły się 19 września z Panem prezydentem Damianem Bartylą. Samo spotkanie było również okazją do pierwszego kontaktu grupy inicjatywnej projektu z decydentami i dyskusji na temat spraw młodzieżowych w mieście. Obecnie pracujemy nad pierwszymi zagadnieniami, które pomogą nam w nadchodzących konsultacjach młodziezowych.

Budowa demokratycznych struktur na poziomie szkół, samorządów szkolnych i samej młodzieży wymaga długofalowej strategii. Wspólnie z prezydentem Bytomia dyskutowaliśmy nad kluczowymi pytaniami:

  1. Jak widzimy naszą rolę w mieście i co chcielibyśmy móc robić?
  2. Jak władze widzą udział młodzieży?
  3. Co mogą zaoferować władze miasta?
  4. Jaki rezultat współpracy z młodzieżą chciałoby uzyskać miasto?

Aktualizacja:

Najnowsze wiadomości prosto z oficjalnej strony Miasto Bytom na temat spotkania młodzieży z prezydentem. Bardzo owocne spotkanie, którego rezultatem będzie stworzenie Młodzieżowej Rady Miasta

http://www.bytom.pl/mlodzi-u-prezydenta?fbclid=IwAR2tAWVwJQxooTimHCU6u8OMqjU_jcNbG-cJcXWKdSF25O-B3Gf3xnmYFSo

Scroll to top