25 November 2018

Metropolia Młodych – konferencja w Bytomiu

4 listopada w budynku Biura Promocji Bytomia odbyła się druga konferencja projektu Metropolia Młodych.

W panelu dyskusyjnym skierowanym do młodych z regionu, wzięli udział: prezydent Bytomia Mariusz Wołosz i członek Zarządu GZM Karolina Wadowska.

FEIS brał aktywny udział w debacie młodych ludzi w formule open space. Wzięli w niej udział członkowie zarządu Fundacji: Piotr Jaros i Alina Prochasek oraz reprezentanci młodzieżowego projektu Youth Cards, którego celem jest zbudowanie młodzieżowej rady w mieście.

Metropolia Młodych, to projekt mający na celu promowanie i rozwijanie dialogu usystematyzowanego w ramach Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii oraz wzmocnienie potencjału odnośnie polityki młodzieżowej w regionie.  Działanie opiera się na współpracy pomiędzy młodymi ludźmi, a osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową i w założeniu ma zaowocować opracowaniem i wdrożeniem rekomendacji w zakresie polityki młodzieżowej w Metropolii, w szczególności modelu funkcjonowania Metropolii Młodych – organu doradczego metropolii do spraw młodzieży.

fot. Janek Sapiński

Scroll to top