18 December 2018

Spotkanie z prezydentem Bytomia

Dziś część reprezentantów naszej grupy inicjatywnej miała okazję spotkać się prezydentem miasta Mariuszem Wołoszem, który bardzo pozytywnie odniósł się do naszego projektu utworzenia w Bytomiu młodzieżowej rady miejskiej

https://web.facebook.com/wolosz.bytom/videos/2023423164454095/?permPage=1

Zaraz po nowym roku mamy nadzieję na spotkanie z Panem prezydentem podczas naszych działań Dobre praktyki młodzieżowych rad miejskich, w ramach których będziemy analizować szanse i zagrożenia przyszłej młodzieżowej rady.

Scroll to top