27 December 2018

Mladí z partnerských měst Bytom a Vsetín navazují partnerství.

Tento týden proběhlo čtyřdenní setkání zástupců mládeže. Cílem setkání bylo zahájení projektu, který zapojuje mladé lidi do aktivit města. Nabádá je aktivně se účastnit dění ve svém městě a ještě v lepším případě k samotné realizaci akcí. Tento projekt pomůže mladé lidi připravit k zakložení mládežnické rady v obou městech. Díky podpoře projektu z programu Evropské unie Erasmus+ umožní zakládajícím členům poznávat mládežnické rady v partnerských městech.

Naše první setkání proběhlo v neděli, když jsme přijely do Českého Těšína. Do Českého Těšína pro nás přijel český kordinátor Petr, který zastřešuje tento projekt za Českou republiku. Po cestě jsme se zastavili v Katovicích pro Alinu, která zastřešuje tento projekt za Polsko. Alina nás vzala na večeři do Bytomské místní burgrárny Zelter, kde proběhl velmi spontánní kurz polského jazyka a neformální setkání s ukrajinskými turisty.

V pondělí ráno jsme šli na snídani do příjemné kavárny v místním obchodním centru Agora. Petr nás seznámil s dalšími projekty, do kterých se může zapojit mládež z celé republiky. Po snídani jsme se přesunuli na městský úřad, kde jsme probírali, jak by jsme mohli realizovat mládežnickou radu ve Vsetíně. Dále nám Piotr, polský zástupce projektu Youth cards, prezentoval aktivity spojené s tímto projektem.

V pondělí dopoledne jsme měli možnost seznámit se s obsahem projektu, který zahrnuje vytvoření slovníku Demoglossary, příprava propagace na socialních sítích a informování mládeže o nadcházejících akcích a setkáních. Mimo jiné jsme se seznámily s členy mládežnické rady Bytom, naplánovali jejich navstěvu města Vsetín a projednali úkoly s tím spojené. Při této příležitosti také vznikla videoreportáž o projektu Youth Cards.

Později téhož dne nás členové rady provedli po památkách a zajímavých místech Bytomu, jako jsou Opera Śląska nebo nákupní centrum Agora.

V pondělí odpoledne jsme začali vytvářet českou verzi dotazníku, na základě otázek od polských přátel, která pojednává o zapojení mládeže do aktivit ve městě. Tento dotazník bude šířit mezi mladými lidmi v našich městech, ať už myslíme žáky ve Vsetíně nebo z našeho partnerského města Bytom. Dále jsme hledali klíčová slova, která souvisejí s mládežnickou radou a zapojením mladých do aktivit města. Šlo o slova jako projekt, názor, zapojování se, participace.

V úterý ráno jsme vytvářeli profil člena rady mládeže Vsetín a následně jsme jej také vyplnili. Tento profil obsahuje i popis naších vlastností a zájmů, také jsme prozradili něco o sobě. Dále jsme pokračovali v popisu vybraných slova ze včerejšího večera a nahráli jsme je na portál DEMOglossary, kde se na ně můžete podívat a sami posoudit rozdíly mezi polskými a českými výrazy.

V úterý dopoledne jsme u kávy po snídani probírali setkání Národního parlamentu (NPDM), které probíhalo 16. – 19. 11. 2018 v Praze. Tohoto setkání se zúčastnila Kristýna, která nám popsala aktivity tohoto víkendu a společně jsme také prošli Usnesení národního parlamentu roku 2018. Shodli jsme se s názory národního parlamentu téměř ve všech bodech. Hovořili jsme například o legalizaci Babyboxu, netoleranci škol mládežnických parlamentů či doporučení o informovanosti aktuálního dění v městě.

Poté jsme se přemístili do školy „—–“ což je partnerská škola naší vsetínské školy Trávníky, kde jsme nejprve přednesli česko-anglicko-polskou prezentaci o městě Vsetín, pak jsme měli prohlídku tamější školy, kde jsme našli mnoho podobného, ale také mnoho nového a inspirativního.

Ke konci naší návštěvy jsme byli přítomni u debaty mladých lidí ohledně aktivity ve městě Bytom. Tato diskuze, nebyla pouze o možnostech kulturního vyžití mladých, které již existují, ale také které jim chybí a jaké jsou možnosti to změnit.

Před obědem jsme ještě stihli navštívit „Zespól Szkol Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnoksztalcancych w Bytomiu“ kde jsme dostali příležitost si celou tuto školu projít. Bylo pro nás velmi zajímavé vidět, jaký soubor zaměření, mohou mít v Polsku v jedné škole. Nejprve jsme si prošli posilovny s tělocvičnami, kde právě probíhala hodina obrany policejního zaměření, poté počítačovou učebnu a knihovnu, kde jsme viděli práci ekonomického oboru. Nakonec jsme se podívali do výtvarné učebny, kde jsme viděli modely a práce oboru technik průmyslu módy a fotograf.

Jelikož byla snídaně vydatná, rozhodli jsme se před obědem ještě navštívit úřad města, kde jsme vypracovávali nejen zprávu z tohoto setkání ale také vedli meziměstskou diskuzi, co jsme již stihli udělat a jaké jsou naše další plány.

Kristýna, Věra, Lucka a Magda

Scroll to top