11 January 2019

Zbadaliśmy poziom aktywności młodzieży w Bytomiu!

Od października do listopada 2018 roku wolontariusze projektu „Youth Cards” ankietowali swoich rówieśników w celu zbadania poziomu aktywności młodzieży w mieście. Ponadto w ankietach pytaliśmy o:

  • przeszkody wpływające na brak aktywności,
  • wpływ młodzieży na lokalne decyzje,
  • pomysły na aktywność młodzieży,
  • chęć udziału w wyborach do młodzieżowej rady.

Badanie było częścią projektu “Youth Cards: Turn the table!”, realizowanego w ramach Programu Erasmus + KA3, który jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej. Celem przeprowadzenia ankiety było zbadanie poziomu zaangażowania młodych ludzi w sprawy lokalne. W badaniu wzięli udział młodzi ludzie z Bytomia (224 respondentów)

Scroll to top