21 March 2019

Zbadaliśmy poziom aktywności młodzieży w Vsetinie!

Od października 2018 do lutego 2019 roku wolontariusze projektu „Youth Cards” ankietowali swoich rówieśników w celu zbadania poziomu aktywności młodzieży w mieście. Ponadto w ankietach pytaliśmy o:

  • przeszkody wpływające na brak aktywności,
  • wpływ młodzieży na lokalne decyzje,
  • pomysły na aktywność młodzieży,
  • chęć udziału w wyborach do młodzieżowej rady.

Badanie było częścią projektu “Youth Cards: Turn the table!”, realizowanego w ramach Programu Erasmus + KA3, który jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej. Celem przeprowadzenia ankiety było zbadanie poziomu zaangażowania młodych ludzi w sprawy lokalne. W badaniu wzięli udział młodzi ludzie z Vsetina w Czeskiej Republice (165 respondentów).

Scroll to top