4 April 2019

How to build a youth council?

[PL i CZ poniżej/ níže]

[EN] Do you know what steps must be taken to create a youth council in the city? One of the answers is “it depends on the city” … However, we have found some universal tips that can be useful to anyone who has plans to create an youth council or want to improve the existing one. Have you any tips for that also, please leave them in the comments!
The infographic is in English because we carry out our project in international Polish – Czech cooperation.

[PL] Czy wiecie jakie kroki trzeba wykonać, by stworzyć młodzieżową radę w mieście? Jedną z odpowiedzi jest „to zależy od miasta”… My znaleźliśmy jednak kilka uniwersalnych wskazówek, które mogą przydać się wszystkim, którzy mają plany utworzenia MRM albo chcą usprawnić działanie już istniejącej rady. Jak macie jeszcze jakieś porady piszczcie w komentarzach! Infografika jest w języku angielskim, ponieważ nasz projekt realizujemy w międzynarodowej współpracy polsko –czeskiej.

[CZ] Víte, jaké kroky je třeba učinit pro vytvoření rady mládeže ve městě? Jednou z odpovědí je “záleží na městě” … Našli jsme však některé univerzální tipy, které mohou být užitečné pro každého, kdo má v plánu vytvořit RM nebo chtít zlepšit fungování stávající rady. Jak máte nějaké tipy nahlédnout do komentářů!
Infographic je v angličtině, protože realizujeme náš projekt v mezinárodní polsko-ceské spolupráci.

Scroll to top