14 June 2019

Międzynarodowe spotkanie młodzieży w Vsetinie

Głównym celem spotkania w Vsetinie była ewaluacja naszego projektu i spotkanie z polityką miejską.

[pl] Było to nasze ostatnie oficjalne projektowe spotkanie, w ramach którego rozmawialiśmy o młodzieżowych radach obu miast: Bytomia i Vsetina, spotkaliśmy się z młodzieżowymi liderami, promowaliśmy demokrację i udział młodzieży w życiu publicznym. Odbyliśmy debatę młodzieżową w Trencinie na temat polityki młodzieżowej. Oprócz tego prezentowaliśmy nasze rezultaty, portal młodzieżowy i jego możliwości, grę SIMmyCITY do nauki demokracji w szkołach. Młodzieżowi uczestnicy wspólnie podjęli deklarację na temat udziału młodzieży w sprawach lokalnych. Był to pierwszy krok na drodze do budowy sieci samorządów i MRM z obu miast.

[cz] Hlavním účelem setkání ve Vsetíně bylo zhodnocení našeho projektu a setkání s městskou politikou. Bylo to naše poslední oficiální projektové setkání, během kterého jsme diskutovali rady mládeže obou měst: Bytom a Vsetina, setkali jsme se s vedoucími mládeže, podporovali jsme demokracii a participaci mládeže ve veřejném životě. V Trenčíně jsme vedli debatu o mládežní politice. Kromě toho jsme prezentovali naše výsledky, portál pro mládež a jeho možnosti, hru SIMmyCITY, která se má naučit demokracii ve školách. Účastníci mládeže společně učinili prohlášení o účasti mladých lidí v místních záležitostech. Byl to první krok na cestě k budování sítě místních samospráv a MRM z obou měst.

[pl] Dziękujemy decydentom: wiceprezydentowi Vsetina Pavlovi Bartoň i wiceprezydentowi Miasta Bytom Adamowi Frasowi oraz radnemu Michałowi Berg i innym radnym z Vsetina za wsparcie i podjęty dialog z młodzieżą.🤝 Podczas spotkania w urzędzie miasta Vsetin rozmawialiśmy na temat polepszenia jakości współpracy obu miast, w szczególności w tematach związanych z młodzieżą. Nasze pomysły mogliśmy na bieżąco przedstawić wiceprezydentom obu miast, odpowiedzialnym za sprawy młodzieży.

[cz] Za podporu a dialog s mládeží děkujeme také činitelům viceprezidentovi Pavlovi Bartoň i viceprezidentovi Bytomia Adamowi Frasowi oraz radny Michal Berg a další radní z Vsetína. 🤝 Včera a dnes jsme pokračovali v naší polsko-české integraci a kulturní výměně. Během setkání na radnici ve Vsetíně jsme hovořili o zlepšení kvality spolupráce mezi oběma městy, zejména o tématech týkajících se mládeže. Naše nápady by mohly být prezentovány místopředsedům obou měst, kteří jsou zodpovědní za otázky mládeže.

[pl] Spotkanie miało także na celu pokazanie nam życia politycznego w mieście, zwłaszcza w dziedzinie młodzieży. Mieliśmy kilka spotkań na temat funkcjonowania młodzieżowej rady. Mieliśmy również okazję spotkać się z członkami MRM w Vsetinie. Wzięliśmy udział w organizowanych przez gospodarzy atrakcjach, takich jak malowanie koszulek, toreb i granie w grę miejską, które stanowiły promocję demokracji i udziału młodzieży w sprawach lokalnych. W środę uczestniczyliśmy również w oficjalnej konferencjach na temat polityki młodzieżowej na Słowacji, w Czechach i Polsce. Spędziliśmy ze sobą dużo czasu.

[cz] Cílem setkání bylo také ukázat nám politický život ve městě, zejména v oblasti mládeže. Měli jsme několik setkání o fungování rady mládeže. Také jsme měli možnost setkat se s členy MRM ve Vsetíně. Zúčastnili jsme se atrakcí pořádaných hostiteli, jako například malování triček, tašek a hraní městské hry, která prosazovala demokracii a účast mládeže v místních záležitostech. Ve středu jsme se také zúčastnili oficiálních konferencí o mládežní politice na Slovensku, v České republice a Polsku. Strávili jsme spoustu času spolu.

[pl] Pierwszego dnia przyjechaliśmy i poszliśmy na spotkanie integracyjne z młodzieżą czeską. Graliśmy w gry w celu poznania się. Dowiedzieliśmy się, że współpraca, porządek i wzajemne poszanowanie są bardzo ważne, mimo że jesteśmy z różnych krajów, język nie był dla nas barierą w porozumiewaniu się. Po zapoznaniu się wybraliśmy się na spacer do parku ‘panska zahrada’ w celu dalszej integracji poprzez rozmowy młodzieży. Kolejny dzień zaczęliśmy od odwiedzenia urzędu miasta Vsetin. Rozmawialiśmy na temat polepszenia jakości współpracy miasta Bytom i Vsetin, w szczególności w tematach związanych z młodzieżą. Prezentowaliśmy swoje pomysły przed wiceprezydentami obydwóch miast. Następnie zostaliśmy zaproszeni przez naszych czeskich przyjaciół do ich szkoły. Dowiedzieliśmy się, jak funkcjonuje taka placówka, jak wyglądają lekcje i jakie są różnice miedzy polska, a czeska szkolą. Po południu graliśmy w miejską grę przy pomocy aplikacji Actionbound. Gra była przygotowana przez naszych kolegów. Mieliśmy okazje pozwiedzać różne zakątki Vsetiny i poznać kulturę regionu Wallachia w której leży Vsetin. Następnego dnia wzięliśmy udział w konferencji młodzieżowej, z której będzie odrębna relacja. Na koniec dnia mieliśmy warsztaty artystyczne. Nauczyliśmy się tworzyć własne niepowtarzalne wzory i malowaliśmy torby i ubrania specjalnymi sprayami. Wspólnie tworzyliśmy wzory które mogą posłużyć jako loga naszych powstających Młodzieżowych Rad Miast Bytom i Vsetin.

[cz] První den jsme přišli a jeli jsme na integrační setkání s českou mládeží. Hráli jsme hry, abychom se poznali. Dozvěděli jsme se, že spolupráce, pořádek a vzájemná úcta jsou velmi důležité, i když pocházíme z různých zemí, jazyk nebyl překážkou komunikace. Po přečtení jsme se vydali na procházku do parku Panská zahrada pro další integraci prostřednictvím mládežnických rozhovorů. Den jsme zahájili návštěvou městského úřadu Vsetín. Mluvili jsme o zkvalitnění spolupráce mezi městy Bytom a Vsetín, zejména v oblasti mládeže. Naše nápady jsme prezentovali místopředsedům obou měst. Pak jsme byli pozváni našimi českými přáteli do školy. Naučili jsme se, jak zařízení funguje, jak vypadají lekce a jaké jsou rozdíly mezi polskými a českými školami. Odpoledne jsme hráli městskou hru pomocí aplikace Actionbound. Hra byla připravena našimi kolegy. Měli jsme možnost navštívit různé zákoutí Vsetiny a seznámit se s kulturou Valašska, kde leží Vsetín. Díky této hře jsme poznali českou kulturu a jazyk. Na konci dne jsme měli umělecké dílny. Naučili jsme se vytvářet vlastní jedinečné návrhy a namalovali jsme tašky a oblečení se speciálními spreji. Společně jsme vytvořili vzory, které lze použít jako loga našich nově vznikajících Městských rad mládeže Bytom a Vsetín.

Spotkanie w ramach projektu: YOUTHCARDS, finansowanego poprzez Akcję 3 Programu Erasmus+: Wsparcie reform strategicznych. Rozwój polityki młodzieżowej.

Schůzka projektu: MLÁDEŽ, financovanie akcí Erasmus + 3: strategických Refor podporu. Rozvoj Politiky Mládeže.

Scroll to top