15 June 2019

Na Vsetíně a v Bytomi má aktivní mládež zelenou

Aktivovat mladé lidi, aby se iniciativně zapojovali do dění ve svých městech a nebáli se ho ovlivňovat. To je cílem projektu s názvem Youth cards: turn the table!, do kterého se úspěšně pustilo město Vsetín spolu s partnerským polským městem Bytom.

Projekt mládeže Youth cards: turn the table!, který financuje evropský program Erasmus+, je založen na vzniku a fungování rad mládeže. „Cílem projektu je vytvořit prostor pro partnerství mladých lidí se zástupci institucí a úřadů ve zmíněných partnerských městech a podpořit zapojení těchto mladých lidí do lokálních veřejných aktivit,“ vysvětlil konzultant programu Erasmus+ Petr Kantor.

Projekt odstartoval již vloni na podzim. Ve Vsetíně a Bytomi se od té doby podařilo vytvořit zmiňované rady mládeže, které tvoří žáci a studenti tamních škol ve věku 13 – 20 let. Rady se v obou městech zapojují do veřejného života zejména v oblasti kultury, ekologie a sportu. Členové té vsetínské se letos například účastnili středoškolské stávky za klima, Dne Země či fóra „S námi pro vás za jeden provaz“ a organizovali premiérový ročník běžeckého závodu BečvaRUN. „Vsetín je město, ve kterém vyrůstáme, a chceme, aby v něm spokojeně žili i ostatní. Je to místo, do kterého se budeme vždy rádi vracet,“ uvedla Lucie Lalošáková, která je lídrem Rady mládeže Vsetín.

V úterý 4. června projekt vyvrcholil na Vsetíně. Členové rad mládeže měli možnost se na radnici setkat s čelními představiteli obou partnerských měst. Vsetín zastupovali starosta Jiří Růžička a místostarostka Simona Hlaváčová, Bytom pak místostarosta Adam Fras. „S polskými kamarády jsme při této příležitosti zhlédli prezentaci dosavadní spolupráce obou měst. Společně jsme pak hledali možnosti dalších aktivit, které bychom mohli realizovat. A zabývali jsme se také tím, jak do veřejného dění zapojit ještě větší množství mladých lidí,“ přiblížila Lucie Lalošáková a pokračovala: „V odpolední fázi setkání jsme pak nahlédli do výuky jednotlivých předmětů na Masarykově gymnáziu nebo se pokochali výhledy na město ze zámecké věže.“ Společným výstupem a výzvou je spolupráce obou rad na třech projektech – podílení se na přípravách a realizaci dni Země, zvýšení informovanosti mládeže o jejich možnostech a zapojení se do lokálních, národních i mezinárodních aktivit a zamyšlení se nad zřízením sdílených elektrických kol.

„Setkání mladých lidí bylo vzájemným obohacením. Studenti měli příležitost si sdělit novinky i zkušenosti z oblasti života ve škole a obou měst,“ hodnotila místostarostka Simona Hlaváčová a uzavřel: „Ačkoliv samotný projekt končí, rady mládeže jako jeho výsledek zůstávají. Já osobně se velmi těším na další spolupráci s jejich členy, kteří opakovaně ukázali, že se chtějí aktivně podílet na tom, aby naše města byla co nejpříjemnějšími místy k životu.“

 „15-ti člennou delegaci zástupců bytomské mládežnické rady hostili a celý program včetně městské hry, návštěvy gymnázia, radnice, street art workshopů i závěrečné konference připravili samotní členové Rady mládeže Vsetín. I to byl jeden ze vzdělávacích výstupů projektu, kdy se mladí lidé učí rozumět principům organizování akcí a zapojení do formálních procesů měst, třeba i takových jakými je přijetí zahraniční delegace,“ říká Alina Prochasek z partnerské polské organizace. A moc se jim to povedlo.

Scroll to top