23 September 2019

Oficjalnie mamy MRM w Bytomiu

Udało Nam się i całej bytomskiej młodzieży. Młodzieżowa Rada Miejska Miasto Bytom została powołana na sesji rady miasta w dniu 23 września 2019 r.


Dziękujemy radnym miejskim i prezydentowi Mariuszowi Wołoszowi za zaufanie i wiarę w sens tej inicjatywy.

Dziękujemy również wszystkim, którzy od roku nas wspierali i pomagali: przedstawicielom władz miasta: prezydentowi Adamowi Frasowi, prezydentowi Michałowi Biedzie; przedstawicielom Urzędu Miasta: kierownik Biura Organizacji Pozarządowych Beacie Michel, kierownik Biura Promocji Bytomia Aleksandrze Prajs i innym pracownikom urzędu.

Dziękujemy organizacjom pozarządowym, które nieformalnie nas wspierały, przedstawicielom innych młodzieżowych rad z regionu za mentoring i dobre rady, naszym kolegom i koleżankom z Vsetina za wspólne działania oraz wszystkim innym osobom, które nam pomogły.

Jednocześnie jest to dopiero początek nowego projektu pod nazwą Młodzieżowa Rada Miejska, który będzie tworzony i rozwijany przez młodzież z Bytomia. Liczymy na współpracę wszystkich powyżej wymienionych oraz wszystkich, którzy chcą by Bytom miała bardziej młodzieżowe oblicze.

Oglądajcie naszych przedstawicieli i dyskusję poprzedzającą podjęcie uchwały (oglądajcie od: 3:3:47)

https://www.bytom.pl/w-bytomiu-powstanie-mlodziezowa-rada-miejska


Projekt Youth cards został sfinansowany poprzez Akcję 3 Programu Erasmus +: Wsparcie reform strategicznych. Rozwój polityki młodzieżowej. Koordynatorem projektu po stronie polskiej była Fundacja FEIS

Scroll to top