20 December 2019

Wyróżnienie dobrych praktyk

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt otrzymał wyróżnienie dobrych praktyk projektów Erasmus Polska i może służyć innym organizacjom jako źródło inspiracji 🏅💪

Dziękujemy za wspaniały projekt: uczestniczącej młodzieży, przedstawicielom miast Bytom i Vsetin, opiekunom grup, liderom, eskpertom, facylitatorom oraz koordynującym go, organizacjom partnerskim: Středoškolské kluby i FEIS.

Specjalne podziękowania kierujemy dla koordynatorki projektu Aliny Prochasek i pomysłodawcy idei Piotrowi Jarosowi

Scroll to top