Bez kategorii

20 December 2019

Wyróżnienie dobrych praktyk

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt otrzymał wyróżnienie dobrych praktyk projektów Erasmus Polska i może służyć innym organizacjom jako źródło inspiracji 🏅💪

Dziękujemy za wspaniały projekt: uczestniczącej młodzieży, przedstawicielom miast Bytom i Vsetin, opiekunom grup, liderom, eskpertom, facylitatorom oraz koordynującym go, organizacjom partnerskim: Středoškolské kluby i FEIS.

Specjalne podziękowania kierujemy dla koordynatorki projektu Aliny Prochasek i pomysłodawcy idei Piotrowi Jarosowi

20 May 2019

Bytom – miasto młodzieży?

17 maja przeprowadziliśmy debatę „Bytom – miasto młodzieży?” na temat polityki młodzieżowej Bytomia.


W ramach wydarzenia spotkaliśmy się z wiceprezydentem Adamem Frasem, kierownik Biura Promocji Bytomia Aleksandrą Prajs i kierownik Biura Organizacji Pozarządowych Beatą Michel. Dziękujemy za udział i wsparcie. Wierzymy, że wspólnie zbudujemy młodzieżowa radę Bytomia, która wystartuje we wrześniu tego roku.

17 maja przeprowadziliśmy debatę „Bytom – miasto młodzieży?” na temat polityki młodzieżowej Bytomia.
W ramach wydarzenia spotkaliśmy się z wiceprezydentem Adamem Frasem, kierownik Biura Promocji Bytomia Aleksandrą Prajs i kierownik Biura Organizacji Pozarządowych Beatą Michel. Dziękujemy za udział i wsparcie. Wierzymy, że wspólnie zbudujemy młodzieżowa radę Bytomia, która wystartuje we wrześniu tego roku.

Zaprezentowaliśmy rezultaty naszego projektu: seminarium Youth Cards i partnerów z Vsetina z Republiki Czeskiej, SIMmyCITY – grę symulacyjną dla młodzieży, portal www.youthcards.eu. Opowiedzieliśmy o wpływie projektu na uczestników oraz zaprezentowaliśmy wyniki konsultacji młodzieżowych w Bytomiu i Vsetinie.

W ramach debaty rozmawialiśmy z bytomską młodzieżą o: zadaniach dla MRM w Bytomiu,
wyborach i składzie MRM, promocji MRM, kanałach informacji dla młodzieży w Bytomiu oraz ofercie Bytomia dla młodzieży.

Spotkanie w ramach projektu: YOUTHCARDS, finansowanego poprzez Akcję 3 Programu Erasmus+: Wsparcie reform strategicznych. Rozwój polityki młodzieżowej.

fot. Janek Sapiński

#youthcards #mlodziezowaradaBTM #mlodyBYTOM #youthcouncil #feis #erasmusplus #bytom #vsetin

21 March 2019

Zbadaliśmy poziom aktywności młodzieży w Vsetinie!

Od października 2018 do lutego 2019 roku wolontariusze projektu „Youth Cards” ankietowali swoich rówieśników w celu zbadania poziomu aktywności młodzieży w mieście. Ponadto w ankietach pytaliśmy o:

  • przeszkody wpływające na brak aktywności,
  • wpływ młodzieży na lokalne decyzje,
  • pomysły na aktywność młodzieży,
  • chęć udziału w wyborach do młodzieżowej rady.

Badanie było częścią projektu “Youth Cards: Turn the table!”, realizowanego w ramach Programu Erasmus + KA3, który jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej. Celem przeprowadzenia ankiety było zbadanie poziomu zaangażowania młodych ludzi w sprawy lokalne. W badaniu wzięli udział młodzi ludzie z Vsetina w Czeskiej Republice (165 respondentów).

18 March 2019

9 tips for public speech

How do you deal with public speeches? This is a basic skill not only of politicians, but of all those who act socially.


Read what advice Youth Card participants have for all those making public speaking.

Youth cards: turn the table is implemented under the KA3 of the Erasmus + Program, whose main goal is to increase the inclusion of young people in the processes of local democracy in the cities of Bytom and Vsetin. In practice, it consists of building and strengthening Youth City Councils in both cities.

25 February 2019

Jakie zasady powinien spełniać wzorcowy samorząd uczniowski?

Sprawdźcie na naszej infografice i porównajcie z ramami samorządów w waszych szkołach.

Jest dobrze czy źle?

Skuteczna młodzieżowa rada musi oprzeć się na dobrze rozwiniętym samorządzie uczniowskim.

Młodzież w demokracji !

Scroll to top