Bytom

21 December 2018

Młodzież z Bytomia jest aktywna w regionie

Budowa młodzieżowej rady to nie tylko działania w samym mieście. To także aktywność regionalna. We wtorek uczestnicy projektu Youth Cards wzięli udział w konferencji w Tarnowskich Górach, organizowanej w ramach projektu Metropolia Młodych.

Podczas spotkania z lokalnymi przedstawicielami władz rozmawiali o problemach z:
– dostępem do wydarzeń kulturalnych,
– z transportem,
– z mniejszymi miastami GZM, które stają się „sypialniami”,
– edukacji i aktywności młodych.

18 December 2018

Spotkanie z prezydentem Bytomia

Dziś część reprezentantów naszej grupy inicjatywnej miała okazję spotkać się prezydentem miasta Mariuszem Wołoszem, który bardzo pozytywnie odniósł się do naszego projektu utworzenia w Bytomiu młodzieżowej rady miejskiej

https://web.facebook.com/wolosz.bytom/videos/2023423164454095/?permPage=1

Zaraz po nowym roku mamy nadzieję na spotkanie z Panem prezydentem podczas naszych działań Dobre praktyki młodzieżowych rad miejskich, w ramach których będziemy analizować szanse i zagrożenia przyszłej młodzieżowej rady.

30 November 2018

Polska i Czeska młodzież spotkała się w Bytomiu

W zeszłym tygodniu odbyło się czterodniowe spotkanie przedstawicieli młodzieży z miast partnerskich Bytom i Vsetin w ramach projektu Youth cards. Celem spotkania było uruchomienie projektu angażującego młodych ludzi w działalność naszych miast. Program zachęca młodzież do aktywnego udziału w wydarzeniach w ich mieście, a jeszcze bardziej do faktycznej realizacji zdarzeń. Projekt pomoże młodym ludziom przygotować się do założenia rady młodzieżowej w obu miastach. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Erasmus+.

Poniżej zapraszamy na relację czeskiej grupy ze spotkania ‘KICK OFF MEETING’ w dniach 18 – 21 listopada 2018 r.:

Nasze pierwsze spotkanie miało miejsce w niedzielę, gdy przyjechaliśmy do Czeskiego Cieszyna razem z Petrem który jest opiekunem projektu dla Czech. Po drodze zatrzymaliśmy się w Katowicach u Aliny, która opiekuje się tym projektem dla Polski. Alina zabrała nas do lokalnej restauracji w Zelter w Bytomiu, gdzie odbył się bardzo spontaniczny kurs języka polskiego i niespodziewane spotkanie z ukraińskimi turystami. Uczestniczyliśmy w warsztatach integracyjnych obu grup i przedstawiliśmy wyniki konsultacji młodzieżowych.

W poniedziałek rano poszliśmy na śniadanie do przytulnej kawiarni w lokalnym centrum handlowym Agora. Petr opowiedział nam o innych projektach młodych ludzi z całego kraju. Po śniadaniu przenieśliśmy się do urzędu miasta, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak możemy zrealizować radę młodzieżową w Vsetín. Ponadto Piotr, polski przedstawiciel projektu Youth Cards, zaprezentował nam działania związane z tym projektem. Omawialiśmy podobieństwa i różnice między miastami Bytom i Vsetin. W urzędzie spotkaliśmy się z przedstawicielami miasta i zapoznaliśmy się funkcjonowaniem lokalnego samorządu.

W dalszej części dnia mieliśmy okazję zapoznać się z treścią projektu, który polega na tworzeniu słownika Demoglossary przygotowuje on promocję na portalach społecznościowych i informuje młodych ludzi o nadchodzących wydarzeniach i spotkaniach. Spotkaliśmy się między innymi z przyszłymi członkami Bytomskiej Rady Młodzieży, zaplanowaliśmy ich wizytę w Vsetin i omówiliśmy związane z tym zadania. Z tej okazji stworzono także wideo z projektu Youth Cards. Omówiony został portal młodzieżowy i Social media projektu – nasze najfajniejsze wyzwanie. Jeszcze tego samego dnia zwiedziliśmy ciekawe miejsca w Bytomiu, takie jak Opera Śląska czy Centrum Handlowe Agora.

W poniedziałek po południu omawialiśmy rezultaty czeskiej wersji kwestionariusza, opartej na tych samych pytaniach, który bada zaangażowanie młodzieży w działaniach miejskich. Kwestionariusz był rozpowszechniony wśród młodych ludzi w naszych miastach, niezależnie od tego, czy myślimy o uczniach w Vsetin czy naszym partnerskim mieście Bytom. Szukaliśmy również słów kluczowych związanych z radą młodzieżową i zaangażowaniem młodych ludzi w działalność miasta. Były to słowa takie jak projekt, opinia, zaangażowanie, uczestnictwo. We wtorek rano stworzyliśmy profil członka Rady Młodzieży Vsetín, a także wypełniliśmy go. Ten profil zawiera opis naszych funkcji i zainteresowań, a także ujawniliśmy coś o sobie. Następnie opisaliśmy wybrane słowa z wczorajszego wieczoru i przesłaliśmy je na portal DEMOGLossary, gdzie można na nie spojrzeć i ocenić różnice między polskimi i czeskimi wyrażeniami.

Po śniadaniu odbyła się przerwa na kawę, aby omówić NPDM, która odbyła się w dniach 16-19 listopada 2018 r. W Pradze. W spotkaniu uczestniczyła Christina, która opisała działalność tego weekendu i wspólnie przeszliśmy także rezolucję Zgromadzenia Narodowego w 2018 r. Zgodziliśmy się z poglądami parlamentu narodowego niemal we wszystkich punktach. Rozmawialiśmy na przykład o legalizacji Babybox, nietolerancji szkół parlamentarnych młodzieżowych lub zaleceniach, jak zachować aktualność w mieście.

Potem przenieśliśmy się do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia w Bytomiu, gdzie uczy się część z uczestników projektu. Była to okazja do ćwiczenia komunikacji w zespole międzynarodowym. Następnie mieliśmy wycieczkę do Szkoły Podstawowej nr 32, która jest szkołą partnerską Fundacji FEIS, gdzie mogliśmy znaleźć wiele podobieństw pomiędzy naszymi szkołami oraz kilka nowych inspiracji do dalszej pracy nad projektem. Pod koniec naszej wizyty byliśmy obecni podczas debaty młodzieży na temat działalności w Bytomiu. Ta dyskusja dotyczyła nie tylko istniejących już możliwości kulturalnej rozrywki młodych ludzi, ale także tego, czego im brakuje i co chcą zmienić w mieście.

Przed lunchem wciąż byliśmy w stanie odwiedzić „Zespół Szkół Administracyjno –
– Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu”, gdzie mieliśmy okazję przejść przez tę szkołę. To było bardzo interesujące dla nas, aby zobaczyć, jaki rodzaj zainteresowania mogą mieć w Polsce w jednej szkole. Najpierw przeszliśmy przez sale gimnastyczne, gdzie była lekcja policyjnej obrony, potem sala komputerowa i biblioteka. W końcu przyjrzeliśmy się klasie sztuki, gdzie zobaczyliśmy modele i pracę takich branży jak Fotograf czy Model.

Ponieważ śniadanie było wspaniałe, postanowiliśmy odwiedzić biuro miejskie przed lunchem, gdzie nie tylko pisaliśmy relację z tego spotkania, ale także przeprowadziliśmy dyskusje na odległość, i omówiliśmy jakie są nasze pozostałe plany. – Christina, Vera, Lucka i Magda

25 November 2018

Metropolia Młodych – konferencja w Bytomiu

4 listopada w budynku Biura Promocji Bytomia odbyła się druga konferencja projektu Metropolia Młodych.

W panelu dyskusyjnym skierowanym do młodych z regionu, wzięli udział: prezydent Bytomia Mariusz Wołosz i członek Zarządu GZM Karolina Wadowska.

FEIS brał aktywny udział w debacie młodych ludzi w formule open space. Wzięli w niej udział członkowie zarządu Fundacji: Piotr Jaros i Alina Prochasek oraz reprezentanci młodzieżowego projektu Youth Cards, którego celem jest zbudowanie młodzieżowej rady w mieście.

Metropolia Młodych, to projekt mający na celu promowanie i rozwijanie dialogu usystematyzowanego w ramach Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii oraz wzmocnienie potencjału odnośnie polityki młodzieżowej w regionie.  Działanie opiera się na współpracy pomiędzy młodymi ludźmi, a osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową i w założeniu ma zaowocować opracowaniem i wdrożeniem rekomendacji w zakresie polityki młodzieżowej w Metropolii, w szczególności modelu funkcjonowania Metropolii Młodych – organu doradczego metropolii do spraw młodzieży.

fot. Janek Sapiński

20 November 2018

Debata „Bytom Miasto Młodych”

Dziś wraz z naszymi gośćmi z Czech jesteśmy w Szkole Podstawowej Nr 32 na debacie młodych ludzi „Bytom Miasto Młodych” Młodzi ludzie maja mnóstwo pomysłów i świetnych inicjatyw. Liczymy że część z nich znajdzie realizację w ramach przyszłych młodzieżowych rad.  Debatę poprowadzili – Janek Sapiński i Maciej Laburda.


Swoimi pomysłami na nowe oblicze Bytomia dzielili się uczniowie klasy 3a gimnazjum i 8a.
Na wszystkich czekał słodki poczęstunek. Czas pobytu w naszej szkole umilił występ szkolnego chóru, który odśpiewał kilka regionalnych piosenek.

Zapraszamy również do relacji na stronie szkoły:

http://www.zso11.interpc.pl/index.php?strona=sport&podstrona=debataXI2018

10 October 2018

Konsultacje młodzieżowe trwają

Chcemy poznać wasz głos!

Konsultacje z młodzieżą w trwają w Bytomiu. Dzięki uczestnikom projektu i przyszłym młodzieżowym radnym budujemy #mlodziezowaradaBTM i #mlodyBYTOM w ramach Erasmus Polska.

Zapraszamy do relacji z naszych konsultacji w szkołach, min. w:

http://1lo.bytom.pl/

http://zsaeio.bytom.pl

http://zso11.interpc.pl/

http://sp36.bytom.pl/

W ramach tych wizyt i dodatkowych spotkań w innych szkołach prowadzimy krótką ankietę (tylko 5 pytań). Chcemy zbadać poziom aktywności młodych ludzi w Bytomiu oraz ich wpływ na sprawy lokalne. Ankieta umożliwia również podzielenie się pomysłami, uwagami lub ideami.

Nie bądź obojętny – wyraź swoje zdanie!

Pomóż nam zbudować młodzieżową radę miasta Bytomia!

Już teraz zapraszamy was do udziału w ankiecie poprzez poniższy link

https://s.surveyplanet.com/niCwh1KgVh

Celem badania jest zgromadzenie i analiza informacji na temat zaangażowania młodych ludzi w sprawy lokalne. To badanie jest częścią projektu “Youth Cards: turn the table!”, w ramach Programu Erasmus +, akcja 3, który jest finansowany ze  środków Komisji Europejskiej. Dziękujemy za wypełnienie ankiety

10 August 2018

Startujemy!

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt „Youth cards: turn the table” otrzymał akceptację Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i będzie realizowany przez najbliższe 2 lata!

Będzie to jeden z większych projektów w ostatnich latach działania FEIS. Działania odbywać się będą w ramach Akcji 3 Programu Erasmus+: Wsparcie reform strategicznych. Rozwój polityki młodzieżowej.

Głównym celem jest zwiększenie włączenia młodzieży w procesy demokracji lokalnej w miastach Bytom i Vsetin. Youth cards ogólnie oznacza karty młodzieżowe, natomiast w kontekście naszego projektu, znaczy bardziej karty, którymi młodzież może zagrać w lokalnej polityce. Wraz z podtytułem „turn the table” nawiązujemy do popularnego serialu, ale przede wszystkim zwracamy uwagę na konieczność zmiany zasad gry, przez co rozumiemy partnerskie podejście lokalnych władz do młodych mieszkańców. Z jednej strony młodzież ma swoje karty – problemy, inicjatywy i potrzeby, a z drugiej w polityce zawsze obowiązują pewne zasady gry – reguły demokracji lokalnej, kwestie kultury politycznej i wartości. Naszym celem jest zmiana reguł gry poprzez dopuszczenie do stołu młodych ludzi, a później ich udział we wspólnej grze – lokalnej polityce, której celem nie jest jednak wygrana, a realizacja dobra wspólnego.

Projekt opiera się na poprawie funkcjonowania Młodzieżowych Rad Miejskich w miastach partnerskich Bytomiu i Vsetinie. Służyć temu będzie poprawa zaangażowania młodych ludzi w sprawy miejskie.

Już wkrótce przedstawimy nowe informacje w ramach projektu!

23 February 2018

Młodzi u prezydenta Bytomia

Nasz projekt powołania młodzieżowej rady miasta Bytom nabiera tempa! Podczas spotkania z prezydentem miasta uzyskaliśmy gotowość współpracy i pomocy ze strony władz miejskich.

Wspólne konsultacje odbyły się 19 września z Panem prezydentem Damianem Bartylą. Samo spotkanie było również okazją do pierwszego kontaktu grupy inicjatywnej projektu z decydentami i dyskusji na temat spraw młodzieżowych w mieście. Obecnie pracujemy nad pierwszymi zagadnieniami, które pomogą nam w nadchodzących konsultacjach młodziezowych.

Budowa demokratycznych struktur na poziomie szkół, samorządów szkolnych i samej młodzieży wymaga długofalowej strategii. Wspólnie z prezydentem Bytomia dyskutowaliśmy nad kluczowymi pytaniami:

  1. Jak widzimy naszą rolę w mieście i co chcielibyśmy móc robić?
  2. Jak władze widzą udział młodzieży?
  3. Co mogą zaoferować władze miasta?
  4. Jaki rezultat współpracy z młodzieżą chciałoby uzyskać miasto?

Aktualizacja:

Najnowsze wiadomości prosto z oficjalnej strony Miasto Bytom na temat spotkania młodzieży z prezydentem. Bardzo owocne spotkanie, którego rezultatem będzie stworzenie Młodzieżowej Rady Miasta

http://www.bytom.pl/mlodzi-u-prezydenta?fbclid=IwAR2tAWVwJQxooTimHCU6u8OMqjU_jcNbG-cJcXWKdSF25O-B3Gf3xnmYFSo

Scroll to top