Vsetín

15 June 2019

Na Vsetíně a v Bytomi má aktivní mládež zelenou

Aktivovat mladé lidi, aby se iniciativně zapojovali do dění ve svých městech a nebáli se ho ovlivňovat. To je cílem projektu s názvem Youth cards: turn the table!, do kterého se úspěšně pustilo město Vsetín spolu s partnerským polským městem Bytom.

Projekt mládeže Youth cards: turn the table!, který financuje evropský program Erasmus+, je založen na vzniku a fungování rad mládeže. „Cílem projektu je vytvořit prostor pro partnerství mladých lidí se zástupci institucí a úřadů ve zmíněných partnerských městech a podpořit zapojení těchto mladých lidí do lokálních veřejných aktivit,“ vysvětlil konzultant programu Erasmus+ Petr Kantor.

Projekt odstartoval již vloni na podzim. Ve Vsetíně a Bytomi se od té doby podařilo vytvořit zmiňované rady mládeže, které tvoří žáci a studenti tamních škol ve věku 13 – 20 let. Rady se v obou městech zapojují do veřejného života zejména v oblasti kultury, ekologie a sportu. Členové té vsetínské se letos například účastnili středoškolské stávky za klima, Dne Země či fóra „S námi pro vás za jeden provaz“ a organizovali premiérový ročník běžeckého závodu BečvaRUN. „Vsetín je město, ve kterém vyrůstáme, a chceme, aby v něm spokojeně žili i ostatní. Je to místo, do kterého se budeme vždy rádi vracet,“ uvedla Lucie Lalošáková, která je lídrem Rady mládeže Vsetín.

V úterý 4. června projekt vyvrcholil na Vsetíně. Členové rad mládeže měli možnost se na radnici setkat s čelními představiteli obou partnerských měst. Vsetín zastupovali starosta Jiří Růžička a místostarostka Simona Hlaváčová, Bytom pak místostarosta Adam Fras. „S polskými kamarády jsme při této příležitosti zhlédli prezentaci dosavadní spolupráce obou měst. Společně jsme pak hledali možnosti dalších aktivit, které bychom mohli realizovat. A zabývali jsme se také tím, jak do veřejného dění zapojit ještě větší množství mladých lidí,“ přiblížila Lucie Lalošáková a pokračovala: „V odpolední fázi setkání jsme pak nahlédli do výuky jednotlivých předmětů na Masarykově gymnáziu nebo se pokochali výhledy na město ze zámecké věže.“ Společným výstupem a výzvou je spolupráce obou rad na třech projektech – podílení se na přípravách a realizaci dni Země, zvýšení informovanosti mládeže o jejich možnostech a zapojení se do lokálních, národních i mezinárodních aktivit a zamyšlení se nad zřízením sdílených elektrických kol.

„Setkání mladých lidí bylo vzájemným obohacením. Studenti měli příležitost si sdělit novinky i zkušenosti z oblasti života ve škole a obou měst,“ hodnotila místostarostka Simona Hlaváčová a uzavřel: „Ačkoliv samotný projekt končí, rady mládeže jako jeho výsledek zůstávají. Já osobně se velmi těším na další spolupráci s jejich členy, kteří opakovaně ukázali, že se chtějí aktivně podílet na tom, aby naše města byla co nejpříjemnějšími místy k životu.“

 „15-ti člennou delegaci zástupců bytomské mládežnické rady hostili a celý program včetně městské hry, návštěvy gymnázia, radnice, street art workshopů i závěrečné konference připravili samotní členové Rady mládeže Vsetín. I to byl jeden ze vzdělávacích výstupů projektu, kdy se mladí lidé učí rozumět principům organizování akcí a zapojení do formálních procesů měst, třeba i takových jakými je přijetí zahraniční delegace,“ říká Alina Prochasek z partnerské polské organizace. A moc se jim to povedlo.

14 June 2019

Międzynarodowe spotkanie młodzieży w Vsetinie

Głównym celem spotkania w Vsetinie była ewaluacja naszego projektu i spotkanie z polityką miejską.

[pl] Było to nasze ostatnie oficjalne projektowe spotkanie, w ramach którego rozmawialiśmy o młodzieżowych radach obu miast: Bytomia i Vsetina, spotkaliśmy się z młodzieżowymi liderami, promowaliśmy demokrację i udział młodzieży w życiu publicznym. Odbyliśmy debatę młodzieżową w Trencinie na temat polityki młodzieżowej. Oprócz tego prezentowaliśmy nasze rezultaty, portal młodzieżowy i jego możliwości, grę SIMmyCITY do nauki demokracji w szkołach. Młodzieżowi uczestnicy wspólnie podjęli deklarację na temat udziału młodzieży w sprawach lokalnych. Był to pierwszy krok na drodze do budowy sieci samorządów i MRM z obu miast.

[cz] Hlavním účelem setkání ve Vsetíně bylo zhodnocení našeho projektu a setkání s městskou politikou. Bylo to naše poslední oficiální projektové setkání, během kterého jsme diskutovali rady mládeže obou měst: Bytom a Vsetina, setkali jsme se s vedoucími mládeže, podporovali jsme demokracii a participaci mládeže ve veřejném životě. V Trenčíně jsme vedli debatu o mládežní politice. Kromě toho jsme prezentovali naše výsledky, portál pro mládež a jeho možnosti, hru SIMmyCITY, která se má naučit demokracii ve školách. Účastníci mládeže společně učinili prohlášení o účasti mladých lidí v místních záležitostech. Byl to první krok na cestě k budování sítě místních samospráv a MRM z obou měst.

[pl] Dziękujemy decydentom: wiceprezydentowi Vsetina Pavlovi Bartoň i wiceprezydentowi Miasta Bytom Adamowi Frasowi oraz radnemu Michałowi Berg i innym radnym z Vsetina za wsparcie i podjęty dialog z młodzieżą.🤝 Podczas spotkania w urzędzie miasta Vsetin rozmawialiśmy na temat polepszenia jakości współpracy obu miast, w szczególności w tematach związanych z młodzieżą. Nasze pomysły mogliśmy na bieżąco przedstawić wiceprezydentom obu miast, odpowiedzialnym za sprawy młodzieży.

[cz] Za podporu a dialog s mládeží děkujeme také činitelům viceprezidentovi Pavlovi Bartoň i viceprezidentovi Bytomia Adamowi Frasowi oraz radny Michal Berg a další radní z Vsetína. 🤝 Včera a dnes jsme pokračovali v naší polsko-české integraci a kulturní výměně. Během setkání na radnici ve Vsetíně jsme hovořili o zlepšení kvality spolupráce mezi oběma městy, zejména o tématech týkajících se mládeže. Naše nápady by mohly být prezentovány místopředsedům obou měst, kteří jsou zodpovědní za otázky mládeže.

[pl] Spotkanie miało także na celu pokazanie nam życia politycznego w mieście, zwłaszcza w dziedzinie młodzieży. Mieliśmy kilka spotkań na temat funkcjonowania młodzieżowej rady. Mieliśmy również okazję spotkać się z członkami MRM w Vsetinie. Wzięliśmy udział w organizowanych przez gospodarzy atrakcjach, takich jak malowanie koszulek, toreb i granie w grę miejską, które stanowiły promocję demokracji i udziału młodzieży w sprawach lokalnych. W środę uczestniczyliśmy również w oficjalnej konferencjach na temat polityki młodzieżowej na Słowacji, w Czechach i Polsce. Spędziliśmy ze sobą dużo czasu.

[cz] Cílem setkání bylo také ukázat nám politický život ve městě, zejména v oblasti mládeže. Měli jsme několik setkání o fungování rady mládeže. Také jsme měli možnost setkat se s členy MRM ve Vsetíně. Zúčastnili jsme se atrakcí pořádaných hostiteli, jako například malování triček, tašek a hraní městské hry, která prosazovala demokracii a účast mládeže v místních záležitostech. Ve středu jsme se také zúčastnili oficiálních konferencí o mládežní politice na Slovensku, v České republice a Polsku. Strávili jsme spoustu času spolu.

[pl] Pierwszego dnia przyjechaliśmy i poszliśmy na spotkanie integracyjne z młodzieżą czeską. Graliśmy w gry w celu poznania się. Dowiedzieliśmy się, że współpraca, porządek i wzajemne poszanowanie są bardzo ważne, mimo że jesteśmy z różnych krajów, język nie był dla nas barierą w porozumiewaniu się. Po zapoznaniu się wybraliśmy się na spacer do parku ‘panska zahrada’ w celu dalszej integracji poprzez rozmowy młodzieży. Kolejny dzień zaczęliśmy od odwiedzenia urzędu miasta Vsetin. Rozmawialiśmy na temat polepszenia jakości współpracy miasta Bytom i Vsetin, w szczególności w tematach związanych z młodzieżą. Prezentowaliśmy swoje pomysły przed wiceprezydentami obydwóch miast. Następnie zostaliśmy zaproszeni przez naszych czeskich przyjaciół do ich szkoły. Dowiedzieliśmy się, jak funkcjonuje taka placówka, jak wyglądają lekcje i jakie są różnice miedzy polska, a czeska szkolą. Po południu graliśmy w miejską grę przy pomocy aplikacji Actionbound. Gra była przygotowana przez naszych kolegów. Mieliśmy okazje pozwiedzać różne zakątki Vsetiny i poznać kulturę regionu Wallachia w której leży Vsetin. Następnego dnia wzięliśmy udział w konferencji młodzieżowej, z której będzie odrębna relacja. Na koniec dnia mieliśmy warsztaty artystyczne. Nauczyliśmy się tworzyć własne niepowtarzalne wzory i malowaliśmy torby i ubrania specjalnymi sprayami. Wspólnie tworzyliśmy wzory które mogą posłużyć jako loga naszych powstających Młodzieżowych Rad Miast Bytom i Vsetin.

[cz] První den jsme přišli a jeli jsme na integrační setkání s českou mládeží. Hráli jsme hry, abychom se poznali. Dozvěděli jsme se, že spolupráce, pořádek a vzájemná úcta jsou velmi důležité, i když pocházíme z různých zemí, jazyk nebyl překážkou komunikace. Po přečtení jsme se vydali na procházku do parku Panská zahrada pro další integraci prostřednictvím mládežnických rozhovorů. Den jsme zahájili návštěvou městského úřadu Vsetín. Mluvili jsme o zkvalitnění spolupráce mezi městy Bytom a Vsetín, zejména v oblasti mládeže. Naše nápady jsme prezentovali místopředsedům obou měst. Pak jsme byli pozváni našimi českými přáteli do školy. Naučili jsme se, jak zařízení funguje, jak vypadají lekce a jaké jsou rozdíly mezi polskými a českými školami. Odpoledne jsme hráli městskou hru pomocí aplikace Actionbound. Hra byla připravena našimi kolegy. Měli jsme možnost navštívit různé zákoutí Vsetiny a seznámit se s kulturou Valašska, kde leží Vsetín. Díky této hře jsme poznali českou kulturu a jazyk. Na konci dne jsme měli umělecké dílny. Naučili jsme se vytvářet vlastní jedinečné návrhy a namalovali jsme tašky a oblečení se speciálními spreji. Společně jsme vytvořili vzory, které lze použít jako loga našich nově vznikajících Městských rad mládeže Bytom a Vsetín.

Spotkanie w ramach projektu: YOUTHCARDS, finansowanego poprzez Akcję 3 Programu Erasmus+: Wsparcie reform strategicznych. Rozwój polityki młodzieżowej.

Schůzka projektu: MLÁDEŽ, financovanie akcí Erasmus + 3: strategických Refor podporu. Rozvoj Politiky Mládeže.

9 April 2019

SIMmyCITY – the Vsitom!

[CZ níže]

[PL] Dziś prezentujemy kolejny rezultat naszego marcowego seminarium: grę symulacyjną SIMmyCITY pod tytułem: The Vsitom!

Gra polega na symulacji podejmowania decyzji w mieście. Nasz wymyślony Vsitom jest modelowym miastem z różnymi grupami interesów, potężnymi problemami, ale także wielkimi szansami na rozwój. Zupełnie jak nasze miasta: Bytom i Vsetin.

Zapraszamy do udziału w grze, poprzez wcielenie się w grupy interesów i podmioty zarządzające. Spróbujcie rozwiązać problemy miejskie, godząc sprzeczne ze sobą grupy mieszkańców. Demokracja lokalna wymaga dużej ilości kompromisów i postawienia za cel dobra wspólnego nad partykularnymi interesami!

Grę najlepiej rozegrać w szkole, przy większej udziale uczestników, ale da się także w ramach jednej klasy (po prostu zmniejszcie ilość grup interesów!). Gra jest także świetnym ćwiczeniem językowym – założenia są przygotowane w języku angielskim (może pomysł na lekcje angielskiego?).

[CZ] Dnes představujeme další výsledek našeho březnového semináře: simulační hra SIMMYCITY s názvem The Vsitom!
 
Hra je o simulaci rozhodování ve městě. Náš vynalezený Vsitom je modelové město s různými zájmovými skupinami, silnými problémy, ale i velkými příležitostmi pro rozvoj. Stejně jako naše města: Bytom a Vsetín.
 
Zveme vás k účasti ve hře, ztělesněním skupin zájmů a řídících subjektů. Pokuste se řešit městské problémy a smířit protichůdné skupiny obyvatel. Místní demokracie vyžaduje velké množství kompromisů a cíl společného dobra nad konkrétními zájmy!
 
Hra se nejlépe hraje ve škole, s větší účastí účastníků, ale je to také možné v rámci jedné třídy (jednoduše snížit počet zájmových skupin!). Hra je také skvělým jazykovým cvičením – předpoklady jsou připraveny v angličtině (možná nápad na výuku angličtiny?).

[EN] Today we present the next result of our youth seminar: simulation game SIMmyCITY titled: The Vsitom!
 
The game is about simulating decision making in the city. Our invented Vsitom is a model city with various interest groups, powerful problems, but also great opportunities for development. Just like our cities: Bytom and Vsetin.
 
We invite you to participate in the game, by embodying the groups of interests and managing entities. Try to solve urban problems, reconciling opposing groups of residents. Local democracy requires a large number of compromises and a goal of common good over particular interests!
 
The game is best played at school, with a greater number of participants, but it is also possible within one class (simply reduce the number of interest groups!). The game is also a great language exercise – the assumptions are prepared in English (maybe an idea for English lessons?).

4 April 2019

How to build a youth council?

[PL i CZ poniżej/ níže]

[EN] Do you know what steps must be taken to create a youth council in the city? One of the answers is “it depends on the city” … However, we have found some universal tips that can be useful to anyone who has plans to create an youth council or want to improve the existing one. Have you any tips for that also, please leave them in the comments!
The infographic is in English because we carry out our project in international Polish – Czech cooperation.

[PL] Czy wiecie jakie kroki trzeba wykonać, by stworzyć młodzieżową radę w mieście? Jedną z odpowiedzi jest „to zależy od miasta”… My znaleźliśmy jednak kilka uniwersalnych wskazówek, które mogą przydać się wszystkim, którzy mają plany utworzenia MRM albo chcą usprawnić działanie już istniejącej rady. Jak macie jeszcze jakieś porady piszczcie w komentarzach! Infografika jest w języku angielskim, ponieważ nasz projekt realizujemy w międzynarodowej współpracy polsko –czeskiej.

[CZ] Víte, jaké kroky je třeba učinit pro vytvoření rady mládeže ve městě? Jednou z odpovědí je “záleží na městě” … Našli jsme však některé univerzální tipy, které mohou být užitečné pro každého, kdo má v plánu vytvořit RM nebo chtít zlepšit fungování stávající rady. Jak máte nějaké tipy nahlédnout do komentářů!
Infographic je v angličtině, protože realizujeme náš projekt v mezinárodní polsko-ceské spolupráci.

14 March 2019

YOUTHCARDS – youth seminar

Zakopane (Murzasichle) 3.3. – 9.3. 2019

Pondělí 4. března 2019

Když nastalo pondělní ráno, všichni se těšili na první snídani a musím říct, že to bylo obrovské překvapení ve formě švédských stolů. Po snídani jsme měli ještě chvilku času na přípravu a odpočinek. V 10 hodin jsme se sešli ve společenské místnosti, kde se konaly veškeré aktivity. Na začátek nesměla chybět rozcvička na probuzení ospalých jedinců. Poté jsme se seznámili lépe s našimi polskými kamarády a hráli různé hry, abychom si zapamatovali jména. Bylo to zábavné a velmi vtipné, když neumíte vyslovit něčí jméno, ale to jsme všechno vypilovali. Stanovil se plán úkolů na celý týden, který se pilně dodržuje! Vytvořili jsme seznam pravidel, které bychom chtěli respektovat od druhých a navzájem si to ve spokojenosti užili. Večer jsme zakončili tzv. českým večerem, kde proběhla prezentace o Vsetíně a Poláci měli možnost ochutnat naše české jídlo. Myslím si, že tento den byl hodně vydařený a všichni si ho náramně užili.   

Marie Martináková                                              

Úterý 5. března 2019    

Po snídani jsme program zahájili rozcvičkou, každý z účastníku musel předvést jeden cvik. Po rozcvičení v 10:00 začal program na téma

„Leader and leadership“, který zahrnoval týmovou spolupráci. Do týmů jsme byli rozřazeni pomocí losování, a tak vznikly smíšené týmy.

V týmech jsme diskutovali o tom, jaké vlastnosti má mít „leader“. Po sjednocení našich názorů jsme tyto vlastnosti vypsali anglicky do podobizny „leadra“. Viz. foto

Po vypsání jsme měli 15-ti minutovou přestávku a poté jsme byli rozděleni do týmů, ve kterých jsme si měli zvolit kandidáta, který by se měl stát starostou našeho vymyšleného města VSITOM – (Vsetím+Bytom), kterému jsme měli udělat kampaň, kvůli volbám které následovaly po prezentaci našeho kandidáta.

Vybírali jsme celkem mezi čtyřmi kandidáty:

1. Wiktor Oleś

2. Anna Dudek

3. Jan Kandydat

4. Daniel Clever

  • Wiktor měl ve svém programu, výsadbu nového hudebního parku a celkově zaměřit Vsitom hudebním směrem.
  • Anna měla ve svém programu zajistit ochranu svých obyvatel.
  • Program Janka zahrnoval postavit novou dálnici.
  • Daniel měl v programu, že postaví více dětských hřišť a sportovní haly.

Volby vyhrál Daniel Clever a stal se starostou našeho společně vymyšleného města VSITOM.                                                                                                

                                                                                           Martin Najvar,

Sára Zapletalová

Středa 6. března 2019

Po snídani v 10 hodin jsme se setkali v jídelně, zde jsme se rozdělili do týmů. Přijeli pro nás dva minibusy, kterými jsme se přesunuli do nedalekého města jménem Zakopane. Každá skupina dostala úkoly, které během dne měla splnit, a taky splnila. Poté jsme měli rozchod, který jsme strávili nakupováním, poznáváním památek a ochutnáváním místního jídla. V 17 hodin jsme se vraceli zpět do hotelu. Tam na celou skupinu čekal pozdní oběd. Po kterém jsme prokonzultovali celý denní program a také na nás čekal polský večer s ochutnávkou místních tradičních tanců. Vyčerpáni po celém dni jsme se odebrali do svých pokojů.

                                                                                           Tereza Trtíková

Čtvrtek 7. března 2019

V 10:00 jsme se sešli ve společenské místnosti, kde jsme pracovali předešlé dny. Začínali jsme harmonogramem celého dne. Poté následovaly různé hry, které byly vysvětlovány v angličtině. Okolo 10:45 jsme dostali úkol, který byl pro nás všechny dohromady. Dostali jsme otázky, které jsme měli zodpovědět a rozpracovat jako skupina. Museli jsme si je rozdělit a každý po různých skupinkách pracoval na nějaké svoji otázce. Na vypracování jsme měli jen 30 minut. Poté jsme všechny naše úkoly úspěšně předvedli a tudíž i splnili. Ve 12:15 jsme se zapojili do požadované práce. Úkol, který jsme měli splnit se nazývá SimMyCity (study case game based in Vsitom). Nejprve jsme se rozdělili na smíšené týmy Čechů a Poláků do sedmi skupin.

Skupiny se nazývaly:

1) Mayor + City office

2) City council

3) Media

4) Lobbyist’s club

5) Trade union

6) NGOS

7) Court

Týmy byly po 5, 4 nebo po 3 členech. Každý tým měl zadané jiné téma. Poté jsme začali každá skupina pracovat na svých tématech. Museli jsme se dohodnout na vzájemné spolupráci. Po obědové přestávce v 15:00 jsme se opět sešli ve společenské místnosti, kde jsme každá skupinka předvedla svoji splněnou práci. Dále jsme zodpovídali na připravené otázky námi vytvořeného města Vsitom. Těmito otázkami se rozpoutala velká debata mezi námi, která trvala téměř 3 hodiny.

                                                                                                                                   Adéla Halamíčková

Pátek 8. března 2019

Ráno začalo tradičně tím, že jsme se sešli na snídani. Po snídani jsme měli malou pauzu, po které nás čekalo milé překvapení od kluků ve formě dárků k MDŽ. Následovala hra Kahoot.it, kvízová hra s otázkami ze včerejšího dne. Po zábavné hře jsme se pustili do práce. Téma práce bylo, jak zlepšit sebe, lidi kolem sebe a okolí města. Zvolili jsme si pár témat, o kterých jsme debatovali v kroužcích a poté jsme prezentovali naše názory, jak zlepšit naše okolí. Po obědě jsme si dali dvouhodinovou pauzu, po které započaly dvě hodiny o shrnutí celého týdne. Odpolední program jsme zakončili tím, že jsme si vybrali kartičky, které nás měli charakterizovat. Zbytek večera jsme se loučili s krásnou krajinou a lidmi z Polska.

Magdalena Krčmářová, Karolína Haferníková

6 January 2019

Filmowa relacja z czterodniowego spotkania przedstawicieli młodzieży z miast partnerskich

Na naszym kanale YouTube #youthcards jest już dostępna filmowa relacja z czterodniowego spotkania przedstawicieli młodzieży z miast partnerskich Bytom i Vsetin. KICK OFF MEETING odbył się w dniach 18 – 21 listopada 2018 r.

Zobaczcie jak oficjalnie rozpoczęliśmy działania międzynarodowe w projekcie!

#mlodziezowaradaBTM #mlodyBYTOM #youthcouncil #feis #erasmusplus #bytom

realizacja filmu Rafał Jańczak

27 December 2018

Mladí z partnerských měst Bytom a Vsetín navazují partnerství.

Tento týden proběhlo čtyřdenní setkání zástupců mládeže. Cílem setkání bylo zahájení projektu, který zapojuje mladé lidi do aktivit města. Nabádá je aktivně se účastnit dění ve svém městě a ještě v lepším případě k samotné realizaci akcí. Tento projekt pomůže mladé lidi připravit k zakložení mládežnické rady v obou městech. Díky podpoře projektu z programu Evropské unie Erasmus+ umožní zakládajícím členům poznávat mládežnické rady v partnerských městech.

Naše první setkání proběhlo v neděli, když jsme přijely do Českého Těšína. Do Českého Těšína pro nás přijel český kordinátor Petr, který zastřešuje tento projekt za Českou republiku. Po cestě jsme se zastavili v Katovicích pro Alinu, která zastřešuje tento projekt za Polsko. Alina nás vzala na večeři do Bytomské místní burgrárny Zelter, kde proběhl velmi spontánní kurz polského jazyka a neformální setkání s ukrajinskými turisty.

V pondělí ráno jsme šli na snídani do příjemné kavárny v místním obchodním centru Agora. Petr nás seznámil s dalšími projekty, do kterých se může zapojit mládež z celé republiky. Po snídani jsme se přesunuli na městský úřad, kde jsme probírali, jak by jsme mohli realizovat mládežnickou radu ve Vsetíně. Dále nám Piotr, polský zástupce projektu Youth cards, prezentoval aktivity spojené s tímto projektem.

V pondělí dopoledne jsme měli možnost seznámit se s obsahem projektu, který zahrnuje vytvoření slovníku Demoglossary, příprava propagace na socialních sítích a informování mládeže o nadcházejících akcích a setkáních. Mimo jiné jsme se seznámily s členy mládežnické rady Bytom, naplánovali jejich navstěvu města Vsetín a projednali úkoly s tím spojené. Při této příležitosti také vznikla videoreportáž o projektu Youth Cards.

Později téhož dne nás členové rady provedli po památkách a zajímavých místech Bytomu, jako jsou Opera Śląska nebo nákupní centrum Agora.

V pondělí odpoledne jsme začali vytvářet českou verzi dotazníku, na základě otázek od polských přátel, která pojednává o zapojení mládeže do aktivit ve městě. Tento dotazník bude šířit mezi mladými lidmi v našich městech, ať už myslíme žáky ve Vsetíně nebo z našeho partnerského města Bytom. Dále jsme hledali klíčová slova, která souvisejí s mládežnickou radou a zapojením mladých do aktivit města. Šlo o slova jako projekt, názor, zapojování se, participace.

V úterý ráno jsme vytvářeli profil člena rady mládeže Vsetín a následně jsme jej také vyplnili. Tento profil obsahuje i popis naších vlastností a zájmů, také jsme prozradili něco o sobě. Dále jsme pokračovali v popisu vybraných slova ze včerejšího večera a nahráli jsme je na portál DEMOglossary, kde se na ně můžete podívat a sami posoudit rozdíly mezi polskými a českými výrazy.

V úterý dopoledne jsme u kávy po snídani probírali setkání Národního parlamentu (NPDM), které probíhalo 16. – 19. 11. 2018 v Praze. Tohoto setkání se zúčastnila Kristýna, která nám popsala aktivity tohoto víkendu a společně jsme také prošli Usnesení národního parlamentu roku 2018. Shodli jsme se s názory národního parlamentu téměř ve všech bodech. Hovořili jsme například o legalizaci Babyboxu, netoleranci škol mládežnických parlamentů či doporučení o informovanosti aktuálního dění v městě.

Poté jsme se přemístili do školy „—–“ což je partnerská škola naší vsetínské školy Trávníky, kde jsme nejprve přednesli česko-anglicko-polskou prezentaci o městě Vsetín, pak jsme měli prohlídku tamější školy, kde jsme našli mnoho podobného, ale také mnoho nového a inspirativního.

Ke konci naší návštěvy jsme byli přítomni u debaty mladých lidí ohledně aktivity ve městě Bytom. Tato diskuze, nebyla pouze o možnostech kulturního vyžití mladých, které již existují, ale také které jim chybí a jaké jsou možnosti to změnit.

Před obědem jsme ještě stihli navštívit „Zespól Szkol Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnoksztalcancych w Bytomiu“ kde jsme dostali příležitost si celou tuto školu projít. Bylo pro nás velmi zajímavé vidět, jaký soubor zaměření, mohou mít v Polsku v jedné škole. Nejprve jsme si prošli posilovny s tělocvičnami, kde právě probíhala hodina obrany policejního zaměření, poté počítačovou učebnu a knihovnu, kde jsme viděli práci ekonomického oboru. Nakonec jsme se podívali do výtvarné učebny, kde jsme viděli modely a práce oboru technik průmyslu módy a fotograf.

Jelikož byla snídaně vydatná, rozhodli jsme se před obědem ještě navštívit úřad města, kde jsme vypracovávali nejen zprávu z tohoto setkání ale také vedli meziměstskou diskuzi, co jsme již stihli udělat a jaké jsou naše další plány.

Kristýna, Věra, Lucka a Magda

27 December 2018

Klíčová slova pro náš projekt a jak jim rozumíme

Součástí našeho setkání byl i výběr těch slov, které se pojí s aktivitou mladých ve městě. Prvně jsme si slova vybrali a pak společně hledali jednoduchou definici, která vystihně smysl. Zde je náš výsledek:

 

Projekt – Je plnění dílčích úkolů, kterými dosahuji vizi.

Výzva –  Je vystoupení ze své komfortní zóny pro dosažení určitého cíle. Něco, co není jednoduché dosáhnout.

Zapojení se – Je příspění svým volným časem na nějakou akci.

Názor – Je vlastní mínění mladého člověka k místnímu dění

Změna – Je proces jak něco ve městě udělat jinak. Posunutí věci.

Debata – Je sdílení názorů zapojených skupin/jednotlivců a argumentace k danému tématu. Diskuse.

Rozvoj – posunutí sebe sama dál a otevřenost k nabírání zkušeností a dovedností.

Motivace – chuť něco dělat v mém okolí /měnit k lepšímu

Participace – setkávání mladých lidí, výměna zkušeností/ názorů, aktivní účast na životě komunity

Demokracie – svoboda volba lidu, možnost být slyšet, cokoli svobodně navrhnout, dáme prostor vyjádřit se každému.

Volby – možnost výběru mezi svobodně navrženými kanditáty.

10 August 2018

Startujemy!

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt „Youth cards: turn the table” otrzymał akceptację Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i będzie realizowany przez najbliższe 2 lata!

Będzie to jeden z większych projektów w ostatnich latach działania FEIS. Działania odbywać się będą w ramach Akcji 3 Programu Erasmus+: Wsparcie reform strategicznych. Rozwój polityki młodzieżowej.

Głównym celem jest zwiększenie włączenia młodzieży w procesy demokracji lokalnej w miastach Bytom i Vsetin. Youth cards ogólnie oznacza karty młodzieżowe, natomiast w kontekście naszego projektu, znaczy bardziej karty, którymi młodzież może zagrać w lokalnej polityce. Wraz z podtytułem „turn the table” nawiązujemy do popularnego serialu, ale przede wszystkim zwracamy uwagę na konieczność zmiany zasad gry, przez co rozumiemy partnerskie podejście lokalnych władz do młodych mieszkańców. Z jednej strony młodzież ma swoje karty – problemy, inicjatywy i potrzeby, a z drugiej w polityce zawsze obowiązują pewne zasady gry – reguły demokracji lokalnej, kwestie kultury politycznej i wartości. Naszym celem jest zmiana reguł gry poprzez dopuszczenie do stołu młodych ludzi, a później ich udział we wspólnej grze – lokalnej polityce, której celem nie jest jednak wygrana, a realizacja dobra wspólnego.

Projekt opiera się na poprawie funkcjonowania Młodzieżowych Rad Miejskich w miastach partnerskich Bytomiu i Vsetinie. Służyć temu będzie poprawa zaangażowania młodych ludzi w sprawy miejskie.

Już wkrótce przedstawimy nowe informacje w ramach projektu!

Scroll to top