GAME

SIMmyCITY the "Vsitom"

aim and rules of the game

actors

scenarios

the project

Youth cards ogólnie oznacza karty młodzieżowe, natomiast w kontekście naszego projektu bardziej dotyczy kart, którymi młodzież może zagrać w lokalnej polityce. Wraz z podtytułem „turn the table” nawiązujemy do popularnego serialu, ale przede wszystkim zwracamy uwagę na konieczność zmiany zasad gry, przez co rozumiemy partnerskie podejście lokalnych władz do młodych mieszkańców. Z jednej strony młodzież ma swoje karty – problemy, inicjatywy i potrzeby, a z drugiej w polityce zawsze obowiązują pewne zasady gry – reguły demokracji lokalnej, kwestie kultury politycznej i wartości. Naszym celem jest zmiana reguł gry poprzez dopuszczenie do stołu młodych ludzi, a później ich udział we wspólnej grze – lokalnej polityce, której celem nie jest jednak wygrana, a realizacja dobra wspólnego.

Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania Młodzieżowych Rad Miejskich w miastach partnerskich: Bytom (PL) i Vsetin (CZ). Służyć temu będzie poprawa zaangażowania młodych ludzi w sprawy miejskie oparta o: konsultacje w szkołach, dialog usystematyzowany z lokalnymi decydentami, budowę sieci współpracy pomiędzy samorządami uczniowskimi, stworzenie portalu młodzieżowego, umożliwiającego zarówno podejmowanie inicjatyw jak i informowanie o nich. W rezultacie Młodzieżowe Rady Miejskie zyskają nowe: kompetencje, ramy prawne i organizacyjne oraz kanały komunikacji. Młodzi liderzy zyskają z kolei lepszy mandat to reprezentowania spraw rówieśników oraz szereg nowych kompetencji, realizowanych bardziej świadomie, w świetle zasad etycznych działalności publicznej.

Dzięki wypracowanym kontaktom zostanie zbudowana współpraca na linii: władze miasta – młodzieżowa rada – samorząd uczniowski – młodzież. Utrzymaniu stałego zaangażowania służyć będzie portal młodzieżowy. Współpraca międzynarodowa pomiędzy młodzieżą pomoże w osiągnieciu tych rezultatów, pozwoli na wymianę dobrych praktyk, zwiększy zasięg oddziaływania oraz efektywność zdobywania nowych kompetencji.

Działania będą trwały od czerwca 2018 do września 2019. Metody wykorzystane w projekcie będą oparte na edukacji pozaformalnej. W rezultacie lokalne społeczności miast Bytomia i Vsetina, zostaną wzbogacone o nowy wymiar polityki młodzieżowej, prowadzonej w dialogu na zasadach partnerskich i z pełnym zaangażowaniem młodych ludzi. Efektem czego będzie wzrost zaangażowania młodzieży w sprawy lokalne, zmniejszenie wykluczenia społecznego i bierności obywatelskiej.

Scroll to top