INFO

Przez ponad rok tworzyliśmy młodzieżowe rady miejskie w Bytomiu i Vsetinie [CZ]. Zapraszamy do poznania naszego projektu...

Více než rok jsme vytvořili městské rady mládeže v Bytomu [PL] a Vsetině. Zveme vás, abyste se dozvěděli o našem projektu...

Naszym celem od początku było zwiększeniem włączenia młodzieży w procesy demokracji lokalnej w miastach Bytom i Vsetin. W praktyce projekt polegał na zbudowaniu młodzieżowych rad w obu miejscowościach. Obecnie jesteśmy już na finiszu projektu – wkrótce zostanie uchwalony statut bytomskiej rady młodzieży, a we wrześniu lub październiku odbędą się wybory w bytomskich szkołach. W Vsetinie młodzi ludzie jeszcze w tym roku mają sformalizować swoją młodzieżową radę. Projekt rozpoczął się w czerwcu 2018 i będzie trwał do września 2019. Poprzez ten okres działo się bardzo dużo, min.: debaty z politykami, spotkania młodzieży w Polsce i Czechach, seminarium międzynarodowe na temat udziału młodzieży w polityce, tworzenie gry symulacyjnej dla młodzieży, nagrywanie filmów na YouTube, spotkania z innymi młodzieżowymi radami, warsztaty o etyce i wiele innych działań. Najważniejsze, że działania te były realizowane przez samą młodzież i to im należy przypisać sukces tego projektu.

Naším cílem bylo od začátku zvýšit zapojení mladých lidí do procesů místní demokracie ve městech Bytom a Vsetin. V praxi projekt zahrnoval budování rad mládeže v obou městech. Nyní jsme na konci projektu – brzy bude přijat statut Rady mládeže Bytom a v září nebo říjnu se budou konat volby ve školách Bytom. Ve Vsetinu se očekává, že mladí lidé letos formalizují svou mládežnickou radu.
Projekt byl zahájen v červnu 2018 a potrvá do září 2019. Během tohoto období se odehrálo mnoho věcí, včetně: debat s politiky, setkání mládeže v Polsku a České republice, mezinárodního semináře o účasti mládeže v politice, vytvoření simulační hry pro mládež, nahrávání videí na YouTube, setkání s dalšími radami mládeže, etické workshopy a mnoho dalších aktivit. A co je nejdůležitější, tyto činnosti byly realizovány samotnou mládeží a měly by být přičítány úspěchu tohoto projektu.

Partnerem projektu była młodzież z miasta Vsetin, które jest miastem partnerskim miasta Bytom. Od początku uważaliśmy, że wpisanie do tej współpracy działań młodzieżowych pozwoli na zbudowanie stałych kontaktów pomiędzy młodzieżowymi radami z obu miast w przyszłości. Wymiar międzykulturowy był także świetną okazją do wymiany doświadczeń, spotkań młodzieży i pracy w zupełnie innej – międzynarodowej przestrzeni.

Partnerem projektu byli mladí lidé z města Vsetín, které je partnerským městem města Bytom. Od začátku jsme si mysleli, že zahrnutí aktivit mládeže do této spolupráce by nám v budoucnu umožnilo navázat stálé kontakty mezi radami mládeže z obou měst. Mezikulturní rozměr byl také skvělou příležitostí k výměně zkušeností, setkání s mladými lidmi a práci v úplně jiném - mezinárodním prostoru.

Działania toczyły się w oparciu o kilka różnych aktywności, których celem była aktywizacja młodzieży i budowa współpracy na linii: władze miasta – młodzieżowa rada – samorząd uczniowski – młodzież.

Činnosti byly prováděny na základě několika různých aktivit zaměřených na aktivaci mladých lidí a budování spolupráce na trati: městské úřady - rada mládeže - studentská rada - mládež.

Zapraszamy do interaktywnej podróży po projekcie.

Youth cards ogólnie oznacza karty młodzieżowe, natomiast w kontekście naszego projektu bardziej dotyczy kart, którymi młodzież może zagrać w lokalnej polityce. Wraz z podtytułem „turn the table” nawiązujemy do popularnego serialu, ale przede wszystkim zwracamy uwagę na konieczność zmiany zasad gry, przez co rozumiemy partnerskie podejście lokalnych władz do młodych mieszkańców. Z jednej strony młodzież ma swoje karty – problemy, inicjatywy i potrzeby, a z drugiej w polityce zawsze obowiązują pewne zasady gry – reguły demokracji lokalnej, kwestie kultury politycznej i wartości. Naszym celem była zmiana reguł gry poprzez dopuszczenie do stołu młodych ludzi, a później poprzez ich udział we wspólnej grze – lokalnej polityce, której celem nie jest jednak wygrana, a realizacja dobra wspólnego.

Karty pro mládež obecně znamenají karty pro mládež, zatímco v kontextu našeho projektu jde spíše o karty, které mohou mladí lidé hrát v místní politice. Spolu s podtitulem „otočte stůl“ odkazujeme na populární sérii, ale především věnujeme pozornost potřebě změnit pravidla hry, což znamená, že chápeme partnerský přístup místních orgánů k mladým obyvatelům. Na jedné straně mají mladí lidé své karty - problémy, iniciativy a potřeby a na druhé straně v politice vždy existují určitá pravidla politiky - pravidla místní demokracie, otázky politické kultury a hodnot. Naším cílem bylo změnit pravidla hry tím, že umožníme mladým lidem vstoupit na stůl a později jejich účastí na společné hře - místní politice, jejímž cílem není vyhrát, ale dosáhnout společného dobra.

Youth cards ogólnie oznacza karty młodzieżowe, natomiast w kontekście naszego projektu bardziej dotyczy kart, którymi młodzież może zagrać w lokalnej polityce. Wraz z podtytułem „turn the table” nawiązujemy do popularnego serialu, ale przede wszystkim zwracamy uwagę na konieczność zmiany zasad gry, przez co rozumiemy partnerskie podejście lokalnych władz do młodych mieszkańców. Z jednej strony młodzież ma swoje karty – problemy, inicjatywy i potrzeby, a z drugiej w polityce zawsze obowiązują pewne zasady gry – reguły demokracji lokalnej, kwestie kultury politycznej i wartości. Naszym celem była zmiana reguł gry poprzez dopuszczenie do stołu młodych ludzi, a później poprzez ich udział we wspólnej grze – lokalnej polityce, której celem nie jest jednak wygrana, a realizacja dobra wspólnego.

Karty pro mládež obecně znamenají karty pro mládež, zatímco v kontextu našeho projektu jde spíše o karty, které mohou mladí lidé hrát v místní politice. Spolu s podtitulem „otočte stůl“ odkazujeme na populární sérii, ale především věnujeme pozornost potřebě změnit pravidla hry, což znamená, že chápeme partnerský přístup místních orgánů k mladým obyvatelům. Na jedné straně mají mladí lidé své karty - problémy, iniciativy a potřeby a na druhé straně v politice vždy existují určitá pravidla politiky - pravidla místní demokracie, otázky politické kultury a hodnot. Naším cílem bylo změnit pravidla hry tím, že umožníme mladým lidem vstoupit na stůl a později jejich účastí na společné hře - místní politice, jejímž cílem není vyhrát, ale dosáhnout společného dobra.

W ramach współpracy międzynarodowej, dniach 18 – 21 listopada 2018 r. odbyło się czterodniowe spotkanie przedstawicieli młodzieży z miast partnerskich, którego celem było rozpoczęcie działań partnerskich. Współpraca była kontynuowana następnie podczas tygodniowego seminarium młodzieżowego w Murzasichle, którego celem było przygotowanie do pełnienia roli przedstawicieli młodzieży w młodzieżowych radach. Wspólny tydzień był okazją do pracy w międzykulturowej przestrzeni, wymiany dobrych praktyk oraz integracji młodzieży z Czech i Polski. Prowadziliśmy bardzo różne działania: od integracyjnych, poprzez tworzenie regulaminów i naukę zasad procedowania, zasad działania rady miejskiej i procesu legislacyjnego, budowy statutu MRM, pozyskiwanie umiejętności przywódczych i prowadzenie kampanii wyborczych, aż po symulację procesów decyzyjnych w mieście (SIMmyCITY).

V rámci mezinárodní spolupráce se ve dnech 18. – 21. Listopadu 2018 uskutečnilo čtyřdenní setkání zástupců mládeže z partnerských měst, jehož cílem bylo zahájit partnerské aktivity. Spolupráce pak pokračovala během týdenního semináře pro mládež v Murzasichle, jehož cílem bylo připravit roli zástupců mládeže v radách mládeže. Společný týden byl příležitostí pracovat v mezikulturním prostoru, vyměňovat si osvědčené postupy a integrovat mladé lidi z České republiky a Polska. Provedli jsme celou řadu aktivit: od integrace, přes vytváření pravidel a postupů, městské rady a legislativní proces, budování statutu MRM, získávání vůdcovských dovedností a vedení volebních kampaní, až po simulaci rozhodovacích procesů ve městě (SIMmyCITY).

Pod koniec projektu spotkaliśmy się po raz ostatni, tym razem po drugiej stronie granicy – w Vsetinie. W ramach spotkania rozmawialiśmy o młodzieżowych radach obu miast: spotkaliśmy się z młodzieżowymi liderami, promowaliśmy demokrację i udział młodzieży w życiu publicznym. Odbyliśmy debatę młodzieżową w Trencinie na temat polityki młodzieżowej. Oprócz tego prezentowaliśmy nasze rezultaty, portal młodzieżowy i jego możliwości, grę SIMmyCITY do nauki demokracji w szkołach. Młodzieżowi uczestnicy wspólnie podjęli deklarację na temat udziału młodzieży w sprawach lokalnych. Był to pierwszy krok na drodze do budowy sieci samorządów i MRM z obu miast. Spotkanie uświetnili: wiceprezydenci: Vsetina Pavel Bartoň i Bytomia Adam Fras.

Na konci projektu jsme se potkali naposledy, tentokrát na druhé straně hranice - ve Vsetíně. V rámci setkání jsme hovořili o radách mládeže obou měst: setkali jsme se s vedoucími mládeže, podporovali jsme demokracii a účast mládeže na veřejném životě. V Trenčíně jsme vedli debatu o mládežnické politice. Kromě toho jsme představili naše výsledky, portál pro mládež a jeho možnosti, hru SIMmyCITY pro učení demokracie na školách. Účastníci mládeže společně učinili prohlášení o účasti mladých lidí na místních záležitostech. Byl to první krok na cestě k budování místní samosprávy a sítí MRM z obou měst. Schůzku ocenili: místopředsedové: Vsetina Pavel Bartoň a Bytom Adam Fras.

Wykorzystaliśmy dobre praktyki innych młodzieżowych rad. 12 stycznia 2019 r. w Biurze Promocji Miasta Bytomia grupa młodzieży z Bytomia spotkała się z członkami Młodzieżowej Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele władz Bytomia: wiceprezydent Michał Bieda i wiceprezydent Adam Fras. Dzięki spotkaniu mogliśmy spojrzeć na MRM w szerszym kontekście jako formy działania młodych ludzi w mieście.

17 maja przeprowadziliśmy debatę „Bytom – miasto młodzieży?” na temat polityki młodzieżowej Bytomia. W ramach wydarzenia spotkaliśmy się z wiceprezydentem Adamem Frasem, kierownik Biura Promocji Bytomia Aleksandrą Prajs i kierownik Biura Organizacji Pozarządowych Beatą Michel. W ramach debaty rozmawialiśmy z bytomską młodzieżą o: zadaniach dla MRM w Bytomiu, wyborach i składzie MRM, promocji MRM, kanałach informacji dla młodzieży w Bytomiu oraz ofercie Bytomia dla młodzieży. Wspólnie stwierdziliśmy, że Bytom dzięki młodzieżowej radzie miasta doda nowe młodzieżowe karty do swojej talii atutów pozytywnego miasta.  

Jednym z rezultatów naszego seminarium jest gra symulacyjną SIMmyCITY pod tytułem: The Vsitom! Gra polega na symulacji podejmowania decyzji w mieście. Nasz wymyślony Vsitom jest modelowym miastem z różnymi grupami interesów, potężnymi problemami, ale także wielkimi szansami na rozwój. Zupełnie jak nasze miasta: Bytom i Vsetin. Grę najlepiej rozegrać w szkole, przy większej udziale uczestników, ale da się także w ramach jednej klasy (po prostu zmniejszcie ilość grup interesów!). Gra jest także świetnym ćwiczeniem językowym - założenia są przygotowane w języku angielskim. Gra dostępna jest bezpłatnie.

Jedním z výsledků našeho semináře je simulační hra SIMmyCITY s názvem: The Vsitom! Hra je o simulaci městských rozhodnutí. Náš imaginární Vsitom je modelové město s různými zájmovými skupinami, silnými problémy, ale také s velkými rozvojovými příležitostmi. Stejně jako naše města: Bytom a Vsetin. Nejlepší je hrát hru ve škole s větší účastí, ale může to být také v jedné třídě (stačí snížit počet zájmových skupin!). Hra je také skvělé jazykové cvičení - předpoklady jsou připraveny v angličtině. Hra je k dispozici zdarma.

W ramach burzy mózgów nad terminami z zakresu demokracji i wyborów stworzyliśmy międzynarodowy słownik demokracji DEMOglossary

V rámci našeho brainstormingu o demokracii a volebních podmínkách jsme vytvořili slovník mezinárodní demokracie DEMOglosář

W ramach warsztatów o etyce nagraliśmy kilka słów o etycznej stronie polityki. Bardzo chcemy by jednym z celów przyszłej młodzieżowej rady Miast Bytom i Vsetín, było promowanie etycznych postaw w polityce i działalności społecznej.

V rámci etického workshopu jsme zaznamenali několik slov o etické stránce politiky. Velmi chceme, aby jedním z cílů budoucí rady mládeže měst Bytom a Vsetín bylo prosazování etických postojů v politice a sociálních aktivitách.

Nasze działania relacjonowaliśmy... Ohlásili jsme naše aktivity...

Zapraszamy do śledzenia naszych działań i wspierania aktywnej młodzieży!
Zveme vás, abyste sledovali naše aktivity a podporovali aktivní mládež!

Projekt YOUTHCARDS został sfinansowany poprzez Akcję 3 Programu Erasmus+: Wsparcie reform strategicznych. Rozwój polityki młodzieżowej.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania tej publikacji nie stanowi poparcia dla jej treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Projekt YOUTHCARDS byl financován v rámci Akce 3 programu Erasmus +: Podpora strategických reforem. Rozvoj politiky mládeže.

Podpora tvorby této publikace ze strany Evropské komise nepředstavuje schválení obsahu, které odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být odpovědná za jakékoli použití informací obsažených v této publikaci.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein. 

Scroll to top