mlodziezowaradaBTM

23 September 2019

Oficjalnie mamy MRM w Bytomiu

Udało Nam się i całej bytomskiej młodzieży. Młodzieżowa Rada Miejska Miasto Bytom została powołana na sesji rady miasta w dniu 23 września 2019 r.


Dziękujemy radnym miejskim i prezydentowi Mariuszowi Wołoszowi za zaufanie i wiarę w sens tej inicjatywy.

Dziękujemy również wszystkim, którzy od roku nas wspierali i pomagali: przedstawicielom władz miasta: prezydentowi Adamowi Frasowi, prezydentowi Michałowi Biedzie; przedstawicielom Urzędu Miasta: kierownik Biura Organizacji Pozarządowych Beacie Michel, kierownik Biura Promocji Bytomia Aleksandrze Prajs i innym pracownikom urzędu.

Dziękujemy organizacjom pozarządowym, które nieformalnie nas wspierały, przedstawicielom innych młodzieżowych rad z regionu za mentoring i dobre rady, naszym kolegom i koleżankom z Vsetina za wspólne działania oraz wszystkim innym osobom, które nam pomogły.

Jednocześnie jest to dopiero początek nowego projektu pod nazwą Młodzieżowa Rada Miejska, który będzie tworzony i rozwijany przez młodzież z Bytomia. Liczymy na współpracę wszystkich powyżej wymienionych oraz wszystkich, którzy chcą by Bytom miała bardziej młodzieżowe oblicze.

Oglądajcie naszych przedstawicieli i dyskusję poprzedzającą podjęcie uchwały (oglądajcie od: 3:3:47)

https://www.bytom.pl/w-bytomiu-powstanie-mlodziezowa-rada-miejska


Projekt Youth cards został sfinansowany poprzez Akcję 3 Programu Erasmus +: Wsparcie reform strategicznych. Rozwój polityki młodzieżowej. Koordynatorem projektu po stronie polskiej była Fundacja FEIS

8 August 2019

Uchwała MRM w Bytomiu coraz bliżej!

Wczoraj nasi przedstawiciele spotkali się z decydentami Miasto Bytom w sprawie przygotowania uchwały powołującej (reaktywującej) młodzieżową radę w Bytomiu.
🚧📜

Wszystko wskazuje, że uchwała wejdzie w życie najpóźniej we wrześniu, a w październiku odbędą się wybory do MRM.

📥📆
W spotkaniu wzięli udział m.in.: wiceprezydent Adam Fras i wiceprezydent Michał Bieda, a same rozmowy były bardzo partnerskie i konstruktywne.🤝

Cieszymy się, że głos młodzieży jest coraz lepiej słyszalny w mieście.

💪📣

20 May 2019

Bytom – miasto młodzieży?

17 maja przeprowadziliśmy debatę „Bytom – miasto młodzieży?” na temat polityki młodzieżowej Bytomia.


W ramach wydarzenia spotkaliśmy się z wiceprezydentem Adamem Frasem, kierownik Biura Promocji Bytomia Aleksandrą Prajs i kierownik Biura Organizacji Pozarządowych Beatą Michel. Dziękujemy za udział i wsparcie. Wierzymy, że wspólnie zbudujemy młodzieżowa radę Bytomia, która wystartuje we wrześniu tego roku.

17 maja przeprowadziliśmy debatę „Bytom – miasto młodzieży?” na temat polityki młodzieżowej Bytomia.
W ramach wydarzenia spotkaliśmy się z wiceprezydentem Adamem Frasem, kierownik Biura Promocji Bytomia Aleksandrą Prajs i kierownik Biura Organizacji Pozarządowych Beatą Michel. Dziękujemy za udział i wsparcie. Wierzymy, że wspólnie zbudujemy młodzieżowa radę Bytomia, która wystartuje we wrześniu tego roku.

Zaprezentowaliśmy rezultaty naszego projektu: seminarium Youth Cards i partnerów z Vsetina z Republiki Czeskiej, SIMmyCITY – grę symulacyjną dla młodzieży, portal www.youthcards.eu. Opowiedzieliśmy o wpływie projektu na uczestników oraz zaprezentowaliśmy wyniki konsultacji młodzieżowych w Bytomiu i Vsetinie.

W ramach debaty rozmawialiśmy z bytomską młodzieżą o: zadaniach dla MRM w Bytomiu,
wyborach i składzie MRM, promocji MRM, kanałach informacji dla młodzieży w Bytomiu oraz ofercie Bytomia dla młodzieży.

Spotkanie w ramach projektu: YOUTHCARDS, finansowanego poprzez Akcję 3 Programu Erasmus+: Wsparcie reform strategicznych. Rozwój polityki młodzieżowej.

fot. Janek Sapiński

#youthcards #mlodziezowaradaBTM #mlodyBYTOM #youthcouncil #feis #erasmusplus #bytom #vsetin

Scroll to top